Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân sự
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG VIỆT TÍN: Có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau: - Kiến trúc sư chủ trì: Số lượng 01 - Kiến trúc sư: Số lượng 03 - Nhân viên kinh doanh: Số lượng 02 - Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 15/4/2017 đến hết ngày 15/5/2017
Tuyển dụng nhân sự
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG VIỆT TÍN có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau: - Kiến trúc sư chủ trì: Số lượng 01 - Kiến trúc sư: Số lượng 03 - Kỹ sư kết cấu: Số lượng 02 - Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 05/12/2016 đến hết ngày 15/12/2016
1 2 »
084 2729 777
Copyright ©2016 by VIETTINACC. All right reserved